V prípade zabudnutého hesla, kontaktujte správcu informačných systémov (tt.informatik@uvzsr.sk).